Hồng lệ nhi (Bacopa Pink) (Bacopa sp. ‘Colorata’)

Tên gọi khác: Bacopa Pink
Độ khó: Trung Bình
Ánh sáng: Trung bình – Mạnh
Nhiệt độ: 20-30 °C
pH: 5.0 – 7.5
Cấu trúc cây: Thân dài (Stem)
Họ: Plantaganaceae
Chi: Bacopa
Vùng: Không rõ
Chiều cao: 15-40 cm
Chiều rộng: 3-4 cm
Tốc độ phát triển: Trung bình
Mọc trên cạn: Có thể

Hồng lệ nhi

Một loài bacopa khá đẹp, nếu bạn cung cấp đủ ánh sáng, cây sẽ có màu đỏ hồng nên nó thường được gọi với cái tên bacopa pink, hồng lệ nhi có thể sống tốt ở môi trường nước mềm lẫn cứng

Câu hỏi - Thắc mắc - Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *