Trong thời gian tới, Hội Sinh Vật Cảnh Hà Nội cần trung làm tốt những nhiện vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức Hội ở cấp quận, huyện, nhất là 09 quận/huyện chưa có tổ chức Hội; phát triển tổ chức Hội SVC ở cơ sở xã, phường, phát triển mạnh hội viên, phát thẻ hội viên, đóng hội phí, xây dựng quỹ Hội ở các cấp Hội để đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của Hội; Khuyến khích thành lập các Hội, CLB chuyên ngành ở các cấp.

Triển lãm sinh vật cảnh Sơn tây
Triển lãm sinh vật cảnh Sơn Tây thu hút được sự quan tâm lớn

2. Tổ chức lao động chuyên nghề SVC: Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, nhất là ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn hoá – thể thao và du lịch, các Hội nông dân, Hội làm vườn… Thông qua ngành khuyến nông và Trung tâm thông tin dạy nghề của Hội, các quận, huyện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học ở trong và ngoài địa bàn Thủ đô, tổ chức huấn luyện dạy nghề SVC cho lao động, cán bộ, hội viên và nhân dân. Phấn đấu các cơ sở SVC đều mua Tạp chí Việt Nam Hương sắc.
3. Khuyến khích việc tổ chức tham quan học tập những đơn vị, cá nhân giỏi SVC trong, ngoài thành phố, trong và ngoài nước.Tích cực tổ chức tham gia các cuộc triển lãm SVC nhân các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm sự kiện chính trị xã hội ở địa phương, cả cấp thành phố. Phấn đấu tham gia triển lãm Festival với các tỉnh, thành phố bạn. Đây là những dịp vừa thưởng ngoạn, vừa học tập và giới thiệu trao đổi tác phẩm SVC của Thủ đô Hà Nội với các đơn vị bạn.
4. Xây dựng đề án, phát triển SVC thành một ngành kinh tế có giá trị cao của Thủ đô Hà Nội, khuyến khích xây dựng, phát triển các vườn, trung tâm, trang trại SVC đủ các loại hình, quy mô khác nhau, từ nhỏ đến lớn. Hướng tới có nhiều công viên SVC thu hút khách tham quan thưởng ngoạn và mua sắm tác phẩm SVC. Hoạt động của các cấp Hội bám sát Đề án phát triển hoa cây cảnh của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2016 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.
5. Thực hiện tốt chế độ thi đua khen thưởng, có đề án chuyên đề về vinh danh nghệ nhân sản xuất SVC cấp Thành phố. Củng cố trụ sở làm việc, tổ chức xây dựng trang WEBSITE để thuận lợi.

Nhiệm kỳ mới với nhiều công việc trước mắt và lâu dài, tuy nhiên với tinh thần đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, Ban chấp hành Hội Sinh Vật Cảnh thành phố Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 chịu trách nhiệm trước cán bộ, hội viên, nhân dân và chính quyền thành phố Hà Nội trong việc phát huy tốt những kết quả của nhiệm kỳ trước, lợi thế về sự phong phú đa dạng về văn hóa, sự tài hoa năng động của người Hà Nội, gắn mọi hoạt động Hội với việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI…quyết tâm đưa phong trào sinh vật cảnh Thủ đô vững bước phát triển cùng vận hội mới, thời cơ mới của Đất nước./.