Thủy sinh - Danh mục

Rêu tóc xanh – Green Hair algae

Rêu tóc thường mọc bám trên các loại cây thủy sinh

Black Hair algae (Rêu tóc đen)

Rêu tóc đen phát triển rất nhanh, xuất hiện trong hồ

Brown Hair algae (Rêu tóc nâu)

Rêu tóc nâu giống với rêu tóc xanh và phương pháp

Choi lưới – Loài cây thủy sinh khó tính nhất

Điểm cơ bản của choi lưới: Bất cứ ai khi nhìn

Phương pháp trồng dương xỉ châu Phi (Bolbitis)

Nguồn gốc: hiển nhiên là từ Phi Châu, nơi mà Bolbitis

Dương xỉ – Một yếu tố cơ bản trong thủy sinh

Cây dương xỉ đóng một phần không nhỏ trong hồ thủy

Những chuẩn bị căn bản khi thiết lập hồ thủy sinh

Các thiết bị và dụng cụ cần thiết căn bản khi

Các loại lọc cho hồ thủy sinh

Lọc ngoài hay lọc thùng (Canister Filter, External Fillter) Hoạt động

Các loại đèn cho hồ thủy sinh

Khi đã hiểu các thuật ngữ kỹ thuật (technical term) của

Thuật ngữ ánh sáng cho hồ thủy sinh

Trước khi ta nhận ra rằng lọai ánh sáng nào phù

Hệ thống lọc nước hồ thủy sinh

Có lẽ vẫn còn nhiều người vẫn chưa hiểu ,hoặc chưa

Phụ kiện bể thủy sinh phong cách tự nhiên Amano

Bể thuỷ sinh phong cách Amano chỉ thực sự đẹp khi