Phát triển + Chăm sóc - Danh mục

Green water (Tảo lục)

Đây thường là hệ quả của hiện tượng đục nước kéo

Rêu tảo trong hồ cá và hồ thủy sinh

Không có hồ nào mà không có sự hiện diện rêu

Chuẩn đoán và xử lý các trường hợp ở hồ thủy sinh

Thiếu sáng Triệu chứng: Cây yếu đuối – èo uột, lá có

3 sai lầm chính khi làm hồ thủy sinh

Để giúp những bạn mới bước vào thế giới thực vật thủy

Black-Beard Algae (BBA), Red-Brush Algae (Rêu chùm đen)

Cái thứ rêu chùm đen đáng sợ này phát triển tốt

Green Dust Algae (GDA) (Rêu bụi xanh)

Loại rêu bụi màu xanh này thực chất là bào tử

Brown algae (Tảo nâu)

Ảnh thứ 2 được chụp với ống kính macro cho thấy

Rêu lông tơ (Fuzz algae)

Loại rêu lông tơ, lông măng này mọc trên thân và

Blue-green, Slime (Smear) algae (Tảo lam)

Tảo lam mặc dù được gọi là tảo, nhưng thật ra

Trồng tiền cảnh với: Marselia/Glossostigma

Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về cản bản

Staghorn algae (Rêu sợi xanh, Rêu sừng hươu)

Rêu sợi xanh mọc theo dạng sợi mảnh sau đó đẻ

Beard algae (Tảo râu)

Loại tảo râu này có thể tạo nên một mỏm đá