Phát triển + Chăm sóc - Danh mục

Thread algae (Rêu chỉ)

Loại rêu chỉ mảnh như tơ này mọc riêng rẽ từng

Rêu tóc xanh – Green Hair algae

Rêu tóc thường mọc bám trên các loại cây thủy sinh

Black Hair algae (Rêu tóc đen)

Rêu tóc đen phát triển rất nhanh, xuất hiện trong hồ

Brown Hair algae (Rêu tóc nâu)

Rêu tóc nâu giống với rêu tóc xanh và phương pháp

Nền hồ thủy sinh bằng phân trùn đỏ (hay trùn quế)

1. Lớp dưới 5 tribat (đất sạch mua trong siêu thị,

Sự luân chuyển của nước trong hồ thủy sinh

Rất ít người chơi thủy sinh chú ý đến dòng chảy của nước.

Cá nuôi trong hồ thủy sinh

Một số loài cá cảnh có thể phá cây, dẫu vậy

Những chú ý khi chăm sóc bể thủy sinh hàng ngày

Cắt tỉa cây thủy sinh Khi cắt tỉa cây thủy sinh có nhiều vấn

Người mới chơi thủy sinh nên biết

Tôi không nhớ là tôi đã yêu thủy sinh từ khi

Nguyên lý và quá trình lọc nước trong hồ thủy sinh

Như các bạn đã biết hồ thủy sinh là một hệ sinh thái