Hệ thống ánh sáng hồ thủy sinh

Một hệ thống ánh sáng thích hợp rất cần thiết đối

Chọn hồ thủy sinh

Nếu bạn có hồ nuôi cá cũ cũng có thể dùng

Trân Châu Cuba – Hemianthus Callitrichoides “Cuba”

Phân loài Hemianthus này nhanh chóng tạo nên 1 tấm thảm

Black-Beard Algae (BBA), Red-Brush Algae (Rêu chùm đen)

Cái thứ rêu chùm đen đáng sợ này phát triển tốt

Green Dust Algae (GDA) (Rêu bụi xanh)

Loại rêu bụi màu xanh này thực chất là bào tử

Brown algae (Tảo nâu)

Ảnh thứ 2 được chụp với ống kính macro cho thấy

Rêu lông tơ (Fuzz algae)

Loại rêu lông tơ, lông măng này mọc trên thân và

Blue-green, Slime (Smear) algae (Tảo lam)

Tảo lam mặc dù được gọi là tảo, nhưng thật ra

Trồng tiền cảnh với: Marselia/Glossostigma

Trong bài này chúng ta sẽ thảo luận về cản bản

Staghorn algae (Rêu sợi xanh, Rêu sừng hươu)

Rêu sợi xanh mọc theo dạng sợi mảnh sau đó đẻ

Beard algae (Tảo râu)

Loại tảo râu này có thể tạo nên một mỏm đá

Thread algae (Rêu chỉ)

Loại rêu chỉ mảnh như tơ này mọc riêng rẽ từng