Cách uốn những nhánh cây lớn hoặc dễ gãy (Phần 2)

Những kỹ thuật mà chúng tôi đã nêu ở phần 1

Cách uốn những nhánh cây lớn hoặc dễ gãy (Phần 1)

Việc uốn cành, tạo dáng cho cây bonsai là một việc làm thường

Choi lưới – Loài cây thủy sinh khó tính nhất

Điểm cơ bản của choi lưới: Bất cứ ai khi nhìn

Phương pháp trồng dương xỉ châu Phi (Bolbitis)

Nguồn gốc: hiển nhiên là từ Phi Châu, nơi mà Bolbitis

Dương xỉ – Một yếu tố cơ bản trong thủy sinh

Cây dương xỉ đóng một phần không nhỏ trong hồ thủy

Những chuẩn bị căn bản khi thiết lập hồ thủy sinh

Các thiết bị và dụng cụ cần thiết căn bản khi

Các loại lọc cho hồ thủy sinh

Lọc ngoài hay lọc thùng (Canister Filter, External Fillter) Hoạt động

Các loại đèn cho hồ thủy sinh

Khi đã hiểu các thuật ngữ kỹ thuật (technical term) của

Thuật ngữ ánh sáng cho hồ thủy sinh

Trước khi ta nhận ra rằng lọai ánh sáng nào phù

Hệ thống lọc nước hồ thủy sinh

Có lẽ vẫn còn nhiều người vẫn chưa hiểu ,hoặc chưa

Phụ kiện bể thủy sinh phong cách tự nhiên Amano

Bể thuỷ sinh phong cách Amano chỉ thực sự đẹp khi

Gỗ lũa hồ thủy sinh

Gỗ lũa là phần lõi cây cứng nhất còn sót lại