Black Hair algae (Rêu tóc đen)

Rêu tóc đen phát triển rất nhanh, xuất hiện trong hồ mới setup. Chúng hay bám trên sỏi, gỗ, đá, lá cây, rất khó để loại bỏ. Nếu bám trên lá cây nào thì nên cắt bỏ lá cây đó và thả thủy sinh vật ăn rêu như tép Yamato (Caridina japonica), cá chim mặt đỏ (Scatophagus argus argus) để giúp loại bỏ rêu phần còn lại. Chúng ta cũng có thể thả tép đồng vào hồ để ăn rêu. Nhưng cũng khó bắt chúng ra khi chúng ăn hết rêu và sau đó sẽ quay lại ăn cá và cây.

Rêu tóc đen

Câu hỏi - Thắc mắc - Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *