Brown Hair algae (Rêu tóc nâu)

Rêu tóc nâu giống với rêu tóc xanh và phương pháp loại bỏ cũng như nhau, thay nước thường xuyên, loại bỏ bằng cách thủ công (càng nhiều càng tốt). Sau đó thả thủy sinh vật ăn rêu như tép Yamato (Caridina japonica), cá chim mặt đỏ (Scatophagus argus argus) ăn rêu phần còn lại.

Rêu tóc nâu

Câu hỏi - Thắc mắc - Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *