Phát triển + Chăm sóc - Danh mục

Bắt đầu chơi thủy sinh

Những kiến thức chung cho người mới bắt đầu chơi thủy sinh

Những hiểu biết mối về quang phổ cho cây thủy sinh

Trên căn bản, cây thủy sinh và rêu đều phát triển được dưới

Ánh sáng hồ thủy sinh

Ánh sáng là yếu tố quan trọng đối với sự phát

Triệu chứng thừa/thiếu chất dinh dưỡng trên cây thủy sinh

Triệu chứng bắt đầu trên lá non Vàng lá: Lá non

Phòng tránh rêu hại

1. Cho cá, tép… ăn thật ít Có lẽ thú vui

Nước trong hồ thủy sinh

Những tính chất của nước phù hợp với hồ cây thủy sinh,

Phân nền dạng viên của ADA cho hồ thủy sinh

ADA thiết kế nền có 1 phong cách riêng của nó.

Hồ thủy sinh

Giới thiệu hồ thủy sinh Hồ thủy sinh (Aquascaping) là một hình thức nghệ

Làm giàu chất nền hồ thủy sinh

Để làm tăng sự phì nhiêu của lớp chất nền dành

Chơi hồ thủy sinh

Ngoài việc ngắm các loại cá đẹp, độc đáo, thú của

Thú chơi thủy sinh

Nghệ thuật, đam mê và… tốn kém Cường là một tài

Green Spot algae (Tảo đốm xanh)

Ảnh thứ 2 chụp bằng ống kính macro. Những đốm tảo