Cây thủy sinh - Danh mục

Trân Châu Cuba – Hemianthus Callitrichoides “Cuba”

Phân loài Hemianthus này nhanh chóng tạo nên 1 tấm thảm

Choi lưới – Loài cây thủy sinh khó tính nhất

Điểm cơ bản của choi lưới: Bất cứ ai khi nhìn

Phương pháp trồng dương xỉ châu Phi (Bolbitis)

Nguồn gốc: hiển nhiên là từ Phi Châu, nơi mà Bolbitis

Dương xỉ – Một yếu tố cơ bản trong thủy sinh

Cây dương xỉ đóng một phần không nhỏ trong hồ thủy