Triệu chứng thừa/thiếu chất dinh dưỡng trên cây thủy sinh

Triệu chứng bắt đầu trên lá non

Vàng lá:

 • Lá non bị vàng, không còn xanh mà ngả ra màu vàng chanh hoặc trắng. Thân cây không mọc lên nữa và cũng ngả ra màu vàng -> Thiếu chất sắt.

Cháy lá:

 • Gân lá xanh nhưng thân lá bị vàng hoặc xanh nhạt. Có những đốm đen. Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá xanh nhưng có những chấm trắng) -> Thiếu chất manganèse.

Triệu chứng bắt đầu trên lá già

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Thân cây mọc khoẻ, cứng cáp và dầy, lá xanh đậm và cuộn lại, đốt ngắn và cuống lá ngắn -> Nhiều chất azote.
 • Giữa gân lá bị màu xanh nhạt hoặc vàng. gân lá màu đỏ nâu, nhiều vết tím trên thân cây và gân lá mé dưới lá -> Nhiều chất manganèse.
 • Vết nâu ở các lá mọc ở phần dưới cây rồi lan từ từ lên phía trên, đốt ngắn, lá nhỏ. Cây phát triển chậm.Nguyên cả lá ngả sang màu vàng (trừ gân lá) -> Thiếu chất zinc.
 • Lá xanh nhạt, nhất là ở giữa gân lá, nhiều lúc lá vàng rồi rụng. Nhiều lúc lá có màu xanh sọc vàng. Tuy nhiên cây vẫn phát triển tốt -> Thiếu chất molybdène.
Triệu chứng thừa/thiếu chất

Vàng lá:

 • Cây ngưng phát triển, lá nhỏ và chuyển vàng (nhưng ở giữa lá vẫn xanh -> Thiếu chất potassium.
 • Lá già có màu xanh sọc vàng và đốm nâu. Viền lá vẫn xanh -> Thiếu chất magnésium.

Cháy lá:

 • Cây ngưng phát triển, lá cuộn lại và héo, ngả màu vàng và nâu, cây héo-> Quá nhiều chất azote.
 • Lá xanh đậm nhưng có đốm cháy -> Nhiều chất magnésium.

Cả nguyên cây

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Lá nhỏ và mỏng, màu xanh nhạt, lá già bị vàng. Cây ngưng phát triển -> Thiếu chất azote.
 • Gân lá đen, Lúc bệnh nặng, lá non ngả màu vàng -> Nhiều chất zinc.

Cả nguyên cây nhưng triệu chứng khác nhau giữa lá già và lá non

Màu khác thường, mọc không đều:

 • Cây phát triển chậm, lúc sau sẽ thấy lá nhỏ, cứng màu xanh xám. Trên những lá già có những đốm mọng nước, chuyển màu và héo -> Thiếu chất Phosphore.
 • Lá non bị đốm trắng trong phía gần viền lá và giữa gân lá Cây ngưng phát triển. Lá nhỏ và viền cong về phía trên. Khi bệnh nặng, lá rụng dễ dàng. Rễ cây ngắn và nâu -> Thiếu chất Calcium.

Màu khác thường, mọc không đều, vàng lá:

 • Cây phát triển chậm, đốt ngắn và lá nhỏ. Lá vàng (xanh nhạt hoặc vàng đậm)dần từ gốc đến đỉnh cây. Lá nhỏ và viền cong về phía dưới, cây héo dần -> Thiếu chất Đồng.
 • Lá phía giữa và gốc cây vàng ít và dễ rụng. Cành cây và lá mọc không đều, viền cuốn về phía trên. Rễ đen và đầu rễ lớn -> Thiếu chất Bore.

Màu khác thường, mọc không đều, héo lá:

 • Viền lá già màu vàng xanh, cuộn lại phía dưới. Lá tròn hơn bình thường. Lá phía đỉnh cây nhỏ -> Nhiều chất Bore.

Nhiều thứ này sẽ dẫn đến thiếu thứ khác

 • Nhiều moniac / amonium = Thiếu potassium, Thiếu sắt
 • Nhiều potassium = Thiếu calcium, magnésium hay sắt
 • Nhiều soufre = Thiếu molybdène
 • Nhiều sắt = Thiếu manganèse

Câu hỏi - Thắc mắc - Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *