Kiến thức chung - Danh mục

Tạo thế cân bằng cho cá và cảnh

Ngoài thiên nhiên, một góc ao, hồ, sông, lạch, nơi có

Những bệnh nấm hay gặp ở cá cảnh

Hiện nay trên các diễn đàn của người chơi cá cảnh

Cách thay nước hồ cá

Vì nhiều lý do, thay nước là điều bắt buộc nếu

Môi trường nước đối vớ đặc tính của cá cảnh

Cũng như những loài thủy sản khác, cá cảnh sống trong

Hệ thống lọc nước cho bể cá cảnh

Hệ thống lọc trong bể cá là một trong những phần

Độ cứng và tác hại của nước cứng

Chỉ số pH liên quan đến độ cứng và độ kềm

Chơi cá cảnh theo phong thủy

Không chỉ là thú vui, nhiều người còn tin rằng nuôi