Rêu lông tơ (Fuzz algae)

Loại rêu lông tơ, lông măng này mọc trên thân và lá cây thủy sinh dù các cây này không phơi sáng. Những cây thủy sinh bị rêu lông tơ bám là những cây đang có vấn đề về dinh dưỡng, suy kiệt, thiếu chất…và chúng đang nhả dinh dưỡng ngược vào nước.

Nếu lọai rêu lông tơ này xuất hiện với số lượng nhỏ thì chẳng cần quan tâm. Cách diệt rêu lông tơ là thả các loài ăn rêu như otos, bút chì Thái, tép Amano, tỳ bà, mún, như thế sẽ không phải lo nghĩ gì về lọai rêu hại này. Duy trì tình trạng dinh dưỡng cân đối cho môi trường là đòn phủ đầu đối với giặc rêu lông!

Rêu lông tơ
Rêu lông tơ diệt dễ dàng bằng các loài cá ăn rêu

Hình ảnh rêu lông tơ trong bể thủy sinh

Rêu lông tơ

Câu hỏi - Thắc mắc - Phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *