Thủy sinh - Danh mục

Gỗ lũa hồ thủy sinh

Gỗ lũa là phần lõi cây cứng nhất còn sót lại

Tìm cảm hứng cho hồ thủy sinh

Trên thế giới có rất nhiều nơi có phong cảnh đẹp

Quy tắc bố cục hồ thủy sinh

Trong những năm gần đây thuật ngữ bố cục đã trở

Cách làm lũa mau chìm

Làm sao để gỗ lũa có thể chìm dưới đáy, việc

Chọn lũa cho hồ thủy sinh

Gốc lũa thật thì có hình dáng tự nhiên, toàn thân

Cắt tỉa thủy sinh thân đốt

Đã là dân chơi bể thuỷ sinh, hầu hết ai cũng

Nền hồ thủy sinh bằng phân trùn đỏ (hay trùn quế)

1. Lớp dưới 5 tribat (đất sạch mua trong siêu thị,

Sự luân chuyển của nước trong hồ thủy sinh

Rất ít người chơi thủy sinh chú ý đến dòng chảy của nước.

Cá nuôi trong hồ thủy sinh

Một số loài cá cảnh có thể phá cây, dẫu vậy

Những chú ý khi chăm sóc bể thủy sinh hàng ngày

Cắt tỉa cây thủy sinh Khi cắt tỉa cây thủy sinh có nhiều vấn

Người mới chơi thủy sinh nên biết

Tôi không nhớ là tôi đã yêu thủy sinh từ khi

Nguyên lý và quá trình lọc nước trong hồ thủy sinh

Như các bạn đã biết hồ thủy sinh là một hệ sinh thái